Witte Bioscoop Heerenveen (1912 – 1973)

 

Film werd in Heerenveen geïntroduceerd door Christiaan Slieker in 1896, kermisexploitant uit Drachten. Dat dit niet zonder slag of stoot ging kunnen we opmaken uit het boek “De Oude Draaidoos” van Simon van Collum: “Een groot deel van het publiek, dat de duivelskast met wantrouwen bekeek, dreigde tijdens een vertoning in Heerenveen alles kort en klein te slaan. Men had spoken en geestverschijningen op het witte doek gezien en twijfelde er niet aan, dat dit een waarschuwing was van Hogerhand om deze mensonterende vertoningen te staken. Wat was het geval? Men had bij vergissing een film van… negatieven naar Heerenveen gezonden. "Dit is het Teken, dat de wereld vergaat", meende een in paniek geraakte burger, die de Kinématograaf van Slieker in brand wilde steken om daardoor de duivel uit te bannen. Hij vond, zoals zeer velen destijds, dat deze levende beelden de mens in verzoeking brachten en dat de Kinématograaf een ding des duivels was." (Bron: De Oude Draaidoos door Simon van Collum).

De Witte Bioscoop (2e gebouw links met persoon in witte jas) op een ansichtkaart uit de jaren zestig. (Postkaart met dank aan Roloff de Jeu)

Eén van de oudste bioscopen in Friesland was de Witte Bioscoop in Heerenveen die in 1912 zijn deuren opende aan de Vleesmarkt (het latere Oude Koemarkt 5). De bioscoop heeft het vele jaren volgehouden, maar in 1973 moest ook deze bioscoop zijn meerdere in de televisie erkennen en tot sluiting over gaan. De naam “Witte Bioscoop” werd in Nederland gegeven aan bioscopen met een Christelijke inslag. In deze bioscopen werden uitsluitend gecontroleerde familiefilms zonder prikkelende beelden vertoond. De “Witte Bioscopen” waren meestal op zondag gesloten en stonden onder toezicht van een commissie waarin een dominee en twee mensen uit het onderwijs zitting hadden. Tot aan de Bioscoopwet van maart 1928 kende Nederland maar liefst 24 “Witte Bioscopen”. Aangenomen mag worden dat de Witte Bioscoop in Heerenveen na het invoeren van de Filmkeuring overgeschakeld is op het vertonen van “gewone” films. De “Witte Bioscoop” sloot in 1973 zijn deuren.

Het Posthuis Theater in Heerenveen   (Foto: internet)

Ook de gebroeders Miedema hebben hun sporen achter gelaten in Heerenveen. In 1934 begonnen zij met filmvertoningen in Het Posthuis. De exploitatie werd in 1939 voortgezet door de gebroeders van der Wal. In 1946 werden de filmvertoningen in Het Posthuis gestopt en werd het theater als schouwburg ingericht. Tot op heden is Het Posthuis het culturele centrum van Heerenveen. In 1985 werd er opnieuw een bioscoop in het oude pand van de Witte Bioscoop gevestigd: Movieskoop. Hoewel deze bioscoop nieuw was heeft de loop er nooit goed ingezeten. Het theater kon moeilijk aan grote films komen en kon op een gegeven moment alleen nog karate- en andere actiefilms vertonen. Het grote publiek ging liever massaal naar de nieuwe bioscoop De Bios, welke in 1994 is geopend.

"De Bios" in Heerenveen (Foto: website De Bios Heerenveen)

De Bios is gevestigd aan het Burgemeester Kuperusplein. De bioscoop biedt de tegenwoordige filmliefhebber de allernieuwste films welke in 4 luxueuze zalen vertoond worden. In totaal biedt de bioscoop in de 4 zalen plaats aan 421 bezoekers.

Heeft u informatie over of foto’s van deze theaters? Neem s.v.p. contact met ons op. (Zie "Contact").

Reageren niet mogelijk...